A Bárka Színház 1996-ban alakult Csányi János nagy sikerű Szentivánéji álom rendezése nyomán, mely egyike volt a kilencvenes évek fontos, paradigmaváltó előadásainak. A színház egyedülálló módon a nyolcadik kerületi önkormányzat fenntartásával működött 2015. évi megszűnéséig. Csányinak és csapatának nem csupán a társulatalapítással kellett megküzdenie, számos fontos tennivaló akadt az épülettel is.
A színház működésének kulcsmotívuma volt a több pilléren álló kultúrprogram, a színház társadalmi szerepvállalásának előtérbe helyezése, mely a Bárka esetében korát megelőzően fogalmazódott meg. A színház Hajónapló Műhely néven kritikaíró műhelyt indított (vezetői Nánay István és Bérczes László voltak), színpadi adaptációkkal és drámaírással foglalkozó írói műhely működött falai között, vasárnaponként gyerekprogramokat szerveztek, továbbá egy színészképző stúdió egészítette ki működésüket. Az 1998/99-es évadban zajló átépítés után a kávézó koncerteknek, kiállításoknak, filmklubnak adott helyet. A Bárka úttörő szerepet vállalt az ifjúsági színházi előadások „felnőttszínházi" repertoárba illesztésével (is).
A Bárka Színház történetének három jól elkülöníthető szakasza a Csányi János (1996–2006), Alföldi Róbert (2006–2008) és Seress Zoltán (2008– 2015) igazgatói működésével fémjelzett korszakok; mindannyian egy-egy karakteres színházkoncepció mentén alakították a repertoárt és a programot. A Bárka Színház történetén keresztül sűrített formában nyomon követhető a rendszerváltás utáni évtizedek színházi, kultúrpolitikai és társadalmi változásainak, átalakulásainak lenyomata.
A Színházi emlékezet című, a (PIM)-OSZMI égisze alatt zajló projekt részeként egy ötfős csoport (dr. Balkányi Magdolna, Doma Petra, Huber Beáta, Takács Ágnes és dr. Schuller Gabriella) a Bárka Színház történetét dolgozta fel. A kutatás első lépése az alapdokumentumok feltárására és digitalizálására és az új platformon való közzétételére irányult. Emellett számos oral history interjú készült (például Csányi Jánossal, Bérczes Lászlóval, Vörös Róberttel, Seress Zoltánnal) a dokumentumokból kirajzolódó intézménytörténet kommunikatív emlékezet révén történő árnyalása érdekében. Két nagyobb tanulmány közül az egyik a Bárka Színház átfogó történetével, a másik az itt létrejött ifjúsági színházi előadásokkal foglalkozik.
Külön köszönjük azoknak a segítségét, akik a kutatást támogatták:
dr. Sára Botond alpolgármester, Józsefvárosi Önkormányzat
Iván Roland, munkatárs, Józsefvárosi Önkormányzat

Paper


Egy művészszínházi koncepció: a Bárka Színház Seress Zoltán igazgatása idején

A Bárka Színház tevékenységének összefoglalója a 2008-2015 közötti időszakban, Seress Zoltán igazgatósága idején.

Felfedezőúton. A Bárka Színház ifjúsági előadásai 2002 és 2012 között "Egyszer csak benne voltunk valamiben, ami még nem is volt."

A Bárka Színház korosztályokat célzottan megszólító előadásain és programjain végigtekintve találunk óvodásoknak szóló bábszínházi vendégjátékot, családi meseoperát, tárgyanimációt középpontba állító előadást... Írta: Takács Ágnes

Egy népszínházi koncepció. A Bárka Színház Alföldi Róbert igazgatása idején (2006-2008)

Alföldi Róbert 2006 januárjától vette át a Bárka Színház igazgatását. Kinevezése, megválasztása sajátos, szokatlannak mondható módon történt... Írta: Schuller Gabriella

Új utak keresése: A Bárka Színház Csányi János igazgatása idején (1997-2005)

A Bárka Színház története Csányi János Szentivánéji álom rendezésével kezdődik. Írta: Schuller Gabriella

Interview


A Bárka Színház történetéhez. Bérczes László-interjú

Készítette: Dr. Balkányi Magdolna. Készült: 2017. november 17-én, 24-én és 27-én

Interjú Gálos Orsolyával, a Bárka Színház 2006-2008 közötti sajtófőnökével

Készítette: Schuller Gabriella Készült: 2018. február 1., Budapest

Híradás a víz alól. Beszélgetés Csányi Jánossal

Készítette: Bérczes László Készült: 2016. augusztus 4., Nagyharsány, Ördögkatlan Fesztivál

Interjú Gyevi-Bíró Eszterrel

Készítette: Takács Ágnes Készült: 2017. június 20., Marczibányi Téri Művelődési Központ

Interjú Haász Erzsébettel, VIII. kerületi Önkormányzat, SZDSZ képviselő; Bárka Színház Felügyelőbizottság tagja

Készítette: Huber Beáta Készült: 2017. november 23.

Interjú Vidovszky Györggyel

Készítette: Takács Ágnes Készült: 2017. október 24., Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház

Interjú Novák Imrével

Készítette: Huber Beáta Készült: 2017. november 13., VIII. kerületi Önkormányzat, Kulturális Iroda

Hinta és maci. Beszélgetés Tim Carrollal

Készítette: Bérczes László Készült: 2017. június 27., Kanada