„Pecsét került a Zala megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának határozatára: ezzel bizonyossá vált, hogy – Nyíregyháza után – újabb vidéki városban alakul önálló színház. A zalaegerszegi társulat megszervezésével és a művészeti munka irányításával – a Művelődési Minisztérium jóváhagyásával – Ruszt Józsefet bízták meg" – így kezdődött a Népszava híradása 1982. május 7-én. Jól jelzi a kor tömegtájékoztatásának helyzetét, hogy a pecsétet valószínűleg már jóval korábban ráütötték a papírra, hiszen Ruszt Józsefet március 1-jén nevezték ki a zalaegerszegi Állandó Színház megbízott igazgatójának. A direktor hamarosan társulatot szervezett, s a város vezetőivel megállapodott abban, hogy a Szakszervezetek Művelődési Házából átalakított új színház hivatalos átadásáig a Városi Művelődési Központban, és más játszóhelyeken tartanak előadásokat.
A zalaegerszegi színház alapításának körülményei, a színház szervezeti egységeinek felépítése, a művészeti koncepció kialakítása, a közönség nevelése/szervezése, a bemutatók fogadtatása, a város és a színház együttélésének alakulása – mind olyan kérdések, melyek nemcsak Ruszt József rendezői, színházvezetői elképzeléseit szemléltetik, beszédesenvallanak a vidéki színjátszás helyzetéről, a Magyar Szocialista Munkáspárt művelődéspolitikájáról, a késő Kádár-korszak vidéki társadalmáról.
A kutatás elsősorban a színház megteremtésének körülményeit igyekezett minél alaposabban feltárni, hogy a legendák helyett levéltári források igazítsák el az érdeklődőket arról, milyen fórumokon, kiknek a bevonásával zajlott az alapítás. A Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárában fellelhető dokumentumok feldolgozása mellett a színház alapító tagjaival, az igazgatókkal és politikusokkal készített oral history interjúk élettel töltik meg az iratokban található száraz adatokat, megerősítik vagy cáfolják a színháztörténészek feltevéseit, következtetéseit. Az alapkutatás megkísérelte rendszerezni a forrásokat. Elkészült az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gyűjteményeiben található fényképek, mozgóképfelvételek, újságcikkek adatbázisa, a műsorfüzetek digitális kópiái. A projektben részt vevő kutatók (Csiszár Mirella, Nagyné Mandl Erika, Tucsni András és Gajdó Tamás) számba vették a MNL Zala Megyei Levéltárában és a Hevesi Sándor Színház archívumában található iratokat, fényképeket, előadás-felvételeket; katalógus készült a színházi könyvtár szövegkönyveiről. A Göcseji Múzeum vállalta, hogy a gyűjteményében található plakátok és szóróanyagok digitális másolatát rendelkezésünkre bocsátja.
Külön köszönjük azoknak a segítségét, akik a kutatást támogatták:
Besenczi Árpád, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatója
Salamon Emőke, Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeti titkára
Kaján Imre igazgató és Béres Katalin munkatárs, Göcseji Múzeum
Molnár András igazgató és Erős Krisztina munkatárs, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára
Köszönjük a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. munkatársainak, hogy lemásolták a színház alapításának évfordulójára készült műsorokat.

Paper


A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadásainak szövegkönyvei

A színház könyvtárában megtalálható rendezői, színészi, ügyelői, súgó- és világosító példányok jegyzéke.

A Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház zenés színpada

Magyar drámák a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház műsorán II. 1987–2006

Ruszt József távozása után Halasi Imre lett a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgató-főrendezője. Másutt egészen új korszak kezdődött volna az új vezetővel, ám Ruszt nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hagyományokat utódja is ápolja. Írta: Gajdó Tamás

Az ország huszonhatodik színháza. A Hevesi Sándor Színház alapítása és működésének első évei a források tükrében

A zalaegerszegi Állandó Színház a Tom Paine bemutatójával 1982. szeptember 30-án megkezdte az első színi évadot, a korlátozott feltételek miatt még nem teljes üzemmenetben folyó előévadot. Írta: Csiszár Mirella

Magyar drámák a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház műsorán

A Nemzeti Színház műsorát alapításától kezdve hármas tagozódás jellemezte: klasszikusokat, eredeti magyar műveket és külföldi kortárs szerzők legkiválóbb darabjait játszották. Írta: Gajdó Tamás

Interview


Beszélgetés Vajda László művelődéspolitikussal

Készítette: Csiszár Mirella és Gajdó Tamás Készült: Zalaegerszeg, 2018. április 26.

Interjú Stefán Gábor koreográfussal, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház volt igazgatójával

Készítette: N. Mandl Erika. Készült: 2017. november 21., Zalaegerszeg

Interjú dr. Gyimesi Endrével

Dr. Gyimesi Endre történész, művelődéspolitikus, 1994 és 2010 között Zalaegerszeg hivatalban lévő polgármestere. Készítette: Csiszár Mirella, Gajdó Tamás

Interjú Dr. Cséby Gézával, a Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház egykori igazgatójával, irodalomtörténésszel

Készítette: Nagyné Mandl Erika. Készült: 2018. január 9., Keszthely

Beszélgetés Egervári Klára színművésszel, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház alapító tagjával

Készítette: Csiszár Mirella, Gajdó Tamás Készült: 2017. szeptember 20., Zalaegerszeg

Beszélgetés Iványi Ildikó, nyugalmazott pedagógussal, a zalaegerszegi Színházbarát Kör vezetőjével

Készítette: Csiszár Mirella Készült: 2017. december 18., Budapest

Beszélgetés Tucsni Andrással, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház alapító tagjával

Készítette: Gajdó Tamás. 2017. november 30. és 2017. december 5., Budapest

Interjú Bagó Bertalannal

Készítette: Tucsni András Készült: Budapest, 2017. november 30.

Interjú Farkas Ignáccal, a Hevesi Sándor Színház Jászai díjas művészével

Készítette: Tucsni András Készült: 2017. október 23-án, a Hevesi Sándor Színház társalgójában

Interjú Halasi Imrével, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház volt főrendező-igazgatójával

Készítette: N. Mandl Erika Készült: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2017. augusztus 28.

Beszélgetés dr. Karvalits Ferenc, nyugalmazott pedagógussal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Zala Megyei Bizottságának egykori első titkárával a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház alapításáról

Készítette: Csiszár Mirella Készült: Zalaegerszeg, 2017. november 21.

Beszélgetés Merő Béla rendezővel, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház alapító tagjával

Készítette: Gajdó Tamás Készült: Békéscsaba, 2017. október 11.

Beszélgetés Salamon Emőkével, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeti titkárával

Készítette: Gajdó Tamás Készült: Zalaegerszeg, 2017. szeptember 20.